دیدار مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با بانوان

دکتر برزین ضرغامی، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با بانوان شاغل در سازمان زیباسازی دیدار و گفت و گو کرد.
 

دکتر برزین ضرغامی، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با بانوان شاغل در سازمان زیباسازی دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، در جلسه ای که ظهر دیروز (2 تیرماه) در سازمان زیباسازی برگزار شد، دکتر ضرغامی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از فعالیت های مهم سازمان را همکاران زن عهده دار هستند، گفت: باتوجه به این نگاه با انتخاب یک مشاور در کنار خود تلاش کردم تا پیگیر مسائل، مشکلات و موضوعاتی که برای آنها مهم است، باشم.
او با بیان اینکه به دنبال بهبود شرایط کاری و تسهیل امور بانوان در سازمان زیباسازی شهر تهران هستم، ادامه داد: زنان می‌توانند از طریق مشاور مشکلات و موضوعات که مانع بهبود عملکرد آنها شده‌است را بیان کنند و مطمئن هستم این روند می تواند محیط کار را برای آنها فضای بهتری کرده و در عملکرد آنها تاثیر مثبت بگذارد.
در ادامه این جلسه بانوان حاضر به بیان مشکلات، موانع و پیشنهاد خود پرداخته و در نهایت مقرر شد کارگروهی برای رسیدگی به این موضوعات تشکیل شود.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • کتاب مذکور به  همت سازمان زیباسازی شهرداری تهران به سه زبان فارسی،انگلیسی و عربی  در اواخر سال 1390 در سه هزارنسخه به چاپ رسید.کتاب حاضر شرح حال تصویری تهران قدیم و امروز میباشد ،که توسط…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه