دکتر ضرغامی در نشست مشترک با روسای زیباسازی مناطق 22گانه شهر تهران:

آرامش شهر ارتباط مستقیم با فعالیت های روسای زیباسازی دارد

نشست مشترک دکتر برزین ضرغامی، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، با روسای زیباسازی مناطق 22گانه شهر تهران با حضور حامد رضایی، معاون هماهنگی امور مناطق برگزار شد.
 

نشست مشترک دکتر برزین ضرغامی، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، با روسای زیباسازی مناطق 22گانه شهر تهران با حضور حامد رضایی، معاون هماهنگی امور مناطق برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، در ابتدای این جلسه روسای زیباسازی به ارائه گزارش، موانع و مشکلات پیش رو در منطقه خود پرداختند.
دکتر برزین ضرغامی، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران در این جلسه با بیان اینکه باید جایگاه روسای زیباسازی را در مناطق شهرداری بالاتر ببریم، از حاضران در جلسه خواست تا راهکارهای پیش رو برای بهبود فعالیت و ارتقاء جایگاه زیباسازی در مناطق را عنوان کنند.
او با اشاره به اینکه باید درخصوص زیباسازی در مناطق شهرداری، ثبات، توسعه و تحکیم داشته باشیم، گفت: کارهای زیباسازی در فضای شهری به چشم آمده و دیده می شود، بنابراین یکی از راه های ارتقاء جایگاه روسای زیباسازی در مناطق انجام فعالیت های حوزه کاری آنها به بهترین نحو ممکن است.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با تاکید براینکه اقدامات زیباسازی در مناطق را می‌توان گسترش داد، افزود: آرامش در شهر با فعالیت زیباسازی ارتباط مستقیم دارد از این رو از روسای زیباسازی می خواهم تا کارهای خود را با جدیت دنبال کنند.
دکتر ضرغامی با بیان اینکه باید تلاش کنیم تا شهر را از به‌هم‌ریختگی بصری نجات دهیم، ادامه داد: امیدوارم فعالیت روسای زیباسازی در بسترهایی که می شود با صرف جویی، هم افزایی و امکانات مشترک انجام شود، بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
به گفته او وظیفه سازمان و روسای زیباسازی مناطق 22 گانه شهرداری این است که با همکاری یکدیگر شهر را از وضعیت فعلی نجات دهند.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران در پایان پیشنهاد داد تا جلسات مستمر باروسا به صورت دوهفته یکبار برگزار و در هر جلسه یکی از موضوعات حوزه زیباسازی با حضور کارشناسان به بحث و بررسی گذاشته شود.
گفتنی است در انتهای این جلسه مهندس انوشفر به ارائه گزارش و اطلاعاتی در حوزه حذف زوائد بصری از نماهای شهری پرداخت.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه