جلسه شورای رسانه سازمان زیباسازی شهر تهران برگزار شد

دومین جلسه از سلسله جلسات شورای رسانه با هدف ترسیم تصویری جامع و درست از فعالیت های سازمان زیباسازی شهر تهران در افکار عمومی، با حضور دکتر برزین ضرغامی و جمعی از صاحب نظران حوزه رسانه برگزار شد.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، برزین ضرغامی با تاکید بر اینکه اطلاع رسانی درست و دقیق در حوزه زیباسازی نیازمند مشورت با متخصصین و تشکیل اتاق فکر است، گفت: بازتاب درست فعالیت های سازمان و تنویر افکار عمومی به منظور جلب مشارکت مردم در نگهداشت شهر، از اهداف تشکیل شورای رسانه است.
وی با بیان اینکه، سازمان زیباسازی باید نقش تسهیل گر در حوزه زیباسازی داشته باشد، ادامه داد: باید ببینیم چگونه می توانیم مردم را پای کار بیاوریم تا خودشان در نگهداری از آنچه به عنوان زیباسازی در شهر اتفاق می افتد، کمک کنند.
در پایان این نشست، تبدیل موضوعات زیباسازی به مطالبات عمومی، موضوعی بود که مورد توجه قرار گرفت و حاضرین با بیان نظرات خود در این باره، خواستار توجه ویژه به مطالبات عمومی در فعالیت های سازمان شدند.

معرفی کتاب

  • نام کتاب:تبلیغات محیطی (مقالات و آراء نشست­های تخصصی)-زمستان1389 ناشر:نشر پیکره تهیه شده در: معاونت برنامه­ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش شمارگان: 1500 جلد نوبتو سال انتشار: چاپ اول 1390…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه