فرهیخته گرامی،نظر به اکران تبلیغات فرهنگی کمپین"مدرسه حسینی" با محوریت تبلیغات ماه محرم ،با نظرات ارزنده خود در مورد طراحی و اجرای این کمپین ما را یاری نمایید.
  Refresh Captcha  
 

شما می توانید با مراجعه به آدرس سایر بخش ها-تبلیغات فرهنگی-محرم الحرام(مدرسه حسینی)1 و محرم الحرام(مدرسه حسینی)2، تصاویر این تبلیغات را مشاهده نمایید.

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه