درباره پروژه رودکی

پهنه رودکی در یک نگاه

مکان:

منطقه ۱۱ تهران؛ از شمال به خیابان انقلاب، از جنوب به خیابان نوفل لوشاتو، از شرق به خیابان حافظ و از غرب به خیابان حضرت ولی‌عصر

تعداد بناهای تاریخی و ارزشمند شناسایی‌شده در منطقه:

38 ساختمان

معرفی ابعاد

abaade pahne

معرفی محدوده

moarefie pahne

کارکرد پهنه رودکي
پهنه فرهنگي هنري رودکي بخشي از مرکز کلانشهر تهران با ترکيب فعاليتهاي متنوع شهري و سکونت، پر رونق از نظر دادوستد کالا و تبادل اطلاعات، برخوردار از فضاهاي باز جمعي بهعنوان بستري براي تعامل اجتماعي با تأکيد بر حرکت و آسودگي شهروندان پياده، عرصه پيونددهنده فعاليتهاي مختلف هنري تهران و کانوني با توان ملي و فراملي با چيرگي عملکرد فرهنگي و هنري تعريف مي شود.

طرح پهنه رودکی در حال حاضر از سوی سازمان زیباسازی با مشارکت شهرداری منطقه 11 و شرکت توسعه فضاهای فرهنگی در حال اجراست. این طرح به عنوان بزرگترین پروژه فرهنگی شهر تهران در مرکز پایتخت با مساحت 35کیلومترمربع جزء پروژههای شاخص این منطقه تحت نظارت کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران پیرامون تئاتر شهر و تالار وحدت شناخته میشود. برای اجرای این طرح تاکنون 180 پلاک ثبتی شامل ابنیه ارزشمندی مانند اماکن آموزشی، فرهنگی شناسایی وتاریخ شفاهی این بناهای ارزشمند نیز جمعآوری شده است.

پاتوق جدید فرهنگی

پهنه رودکی را فرصتی برای دورهمی صمیمانه نویسندگان با مردم میداند

گذر کتاب از گذرهای مهم در طرح «پهنه فرهنگی رودکی» است که بسیاری از نویسندگان، ناشران و دستاندرکاران عرصه فرهنگ از آن استقبال کردهاند. «علیالله سلیمی» نویسنده، روزنامهنگار و منتقد ادبی در گفتوگو با خبرنگار ما چشمانداز روشنی از پهنه رودکی ترسیم میکند و بر این باور است با راهاندازی این گذر در آیندهای نزدیک، زمینه برای رودرو شدن نویسندگان کتاب با خوانندگان آثارشان فراهم میشود و از این رهگذر منافع زیادی به خواننده، ناشر و نویسنده میرسد. گفتوگوی کوتاه ما را با این فعال فرهنگی بخوانید.

گذر کتاب چه نقشی میتواند در بهبود فضای تولید و عرضه کتاب در شهر ایفا کند؟
برای دوستداران کتاب، دسترسی آسان به کتابهایی که متقاضی آن هستند، همیشه یک دغدغه بوده است. این دغدغه در شهرهای بزرگی مانند تهران بیش از نقاط دیگر احساس میشود و از این رو، بسیاری از مصرفکنندگان آثار فرهنگی علاقهمندند فضایی در اختیار داشته باشند که بتوانند به تازههای نشر و تولیداتی که در این حوزه عرضه میشود، با کمترین مشکل دسترسی پیدا کنند. گذر کتاب میتواند تا حدود زیادی این دغدغه را از بین برده و نقش تسهیلگر را برای خوانندگان کتاب در شهر ایفا کند.
چگونه میتوان نظر افراد را به این گذر جلب کرد؟
علاقهمندان زیاد و فروشگاههای معتبر به دنبال تازههای نشر هستند. برخی از خوانندگان حرفهای میدانند برای تهیه کتاب باید به ناشران و فروشگاههای معتبر مراجعه و نیازشان را برطرف کنند، اما برای بسیاری از خوانندگان این فرصت فراهم نیست. به نظر میرسد در صورتی که در گذر کتاب فضایی برای عرضه مستقیم کتاب به علاقهمندان ایجاد شود، بتوان با توجه به ایجاد فضای فرهنگی جدید در این پهنه برای ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی، چشمانداز فرهنگی خوبی پیشبینی کرد. اما همه این اتفاقات خوب در گرو تبلیغات جامع و گستردهای است که باید در قالب نصب پوسترهای تبلیغاتی در مراکز عرضه کتاب واقع در این پهنه و همسایگی آن صورت بگیرد.
به نظر شما پهنه رودکی میتواند سایه شبمردگی را از سر تهران کم کند؟
ما امروز در تهران بهعنوان پایتخت کشور با شرایطی روبهرو هستیم که تشخیص و تعیین مرز میان شب و روز کار سادهای نیست، اشتغال افراد برای تأمین هزینههای زندگی در شیفتهای مختلفکاری سبب شده تا هر ساعت از شبانهروز به نوعی شاهد حضور مردم در خیابانها باشیم. اما این حضور خالی از هرگونه رنگ و لعابی است. ایجاد پهنه رودکی و تلاش برای رفع شبمردگی در تهران موجب میشود که ما در گذرهای مختلف این پهنه شاهد اجرای برنامههای فرهنگی و هنری مختلف باشیم. برنامههایی که بیشک میتواند برای دقایقی عابران پیاده را به خود مشغول کند. از طرفی با اجرای طرح پهنه رودکی و راهاندازی گذرهای چندگانه، میتوان شاهد رونق دورهمیهای فرهنگی و هنری فعالان این عرصه باشیم. از رونق نشستهای ادبی گرفته تا گردهمایی دوستداران موسیقی و هنرهای نمایشی.
یعنی شما باور دارید با ایجاد پهنه رودکی میتوان با کمک خود مردم بسترهای ارتقای فرهنگ را در بخشهای مختلف از جمله کتابخوانی فراهم کرد؟
بیتردید همینطور است. ما نویسندههای زیادی داریم که مایلند در فضایی مشخص و تعریف شده با خوانندگان خود رودررو نشسته و درباره کتابهایشان گپ بزنند. شاید این امکان، خیلی محدود در برخی کتابفروشیها یا نشستها برای برخی نویسندگان فراهم شود اما برای همه امکانپذیر نیست. اما ایجاد گذر کتاب در پهنه رودکی فرصتی جدید برای نویسندگان و اهالی قلم فراهم میکند. برای اینکه در دورهمیهای شبانه گرم و با صفا فارغ از هر مسئلهای فرصت گپ زدن با خوانندگانشان را پیدا کنند. گذر کتاب در پهنه رودکی باید به جایی برای اطلاعرسانی درباره تازههای نشر تبدیل شود، جایی که مردم بتوانند در آن با آخرین نسخههای چاپی کتاب آشنا شوند. کتابهای مورد نیاز خود را تهیه کنند و در نشستهای تخصصی به نقد و بررسی آثار فوق بپردازند.
به نظر شما چگونه میشود بر رونق گذر کتاب در پهنه رودکی افزود؟
مسئولان بخشهای فرهنگی باید با ارائه بستههای تشویقی به ناشران بستر ارائه تخفیفهای ویژه به خریداران کتاب را ایجاد و با این کار زمینه استقبال مخاطبان خود را فراهم کنند. همچنین ناشران میتوانند امور تبلیغاتی خود را در قالب هدایایی به مشتریان ارائه کنند که این نیز میتواند به افزایش جمعیت مخاطبان پهنه کمک بسیار کند.
گذر کتاب در پهنه رودکی باید به جایی برای اطلاعرسانی درباره تازههای نشر تبدیل شود، جایی که مردم بتوانند در آن با آخرین نسخههای چاپی کتاب آشنا شوند. کتابهای مورد نیاز خود را تهیه کنند و در نشستهای تخصصی به نقد و بررسی آثار فوق بپردازند.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

آمار و اطلاعات

نگارخانه