درباره پروژه رودکی

پهنه رودکی در یک نگاه

مکان:

منطقه ۱۱ تهران؛ از شمال به خیابان انقلاب، از جنوب به خیابان نوفل لوشاتو، از شرق به خیابان حافظ و از غرب به خیابان حضرت ولی‌عصر

تعداد بناهای تاریخی و ارزشمند شناسایی‌شده در منطقه:

38 ساختمان

معرفی ابعاد

abaade pahne

معرفی محدوده

moarefie pahne

کارکرد پهنه رودکي
پهنه فرهنگي هنري رودکي بخشي از مرکز کلانشهر تهران با ترکيب فعاليتهاي متنوع شهري و سکونت، پر رونق از نظر دادوستد کالا و تبادل اطلاعات، برخوردار از فضاهاي باز جمعي بهعنوان بستري براي تعامل اجتماعي با تأکيد بر حرکت و آسودگي شهروندان پياده، عرصه پيونددهنده فعاليتهاي مختلف هنري تهران و کانوني با توان ملي و فراملي با چيرگي عملکرد فرهنگي و هنري تعريف مي شود.

طرح پهنه رودکی در حال حاضر از سوی سازمان زیباسازی با مشارکت شهرداری منطقه 11 و شرکت توسعه فضاهای فرهنگی در حال اجراست. این طرح به عنوان بزرگترین پروژه فرهنگی شهر تهران در مرکز پایتخت با مساحت 35کیلومترمربع جزء پروژههای شاخص این منطقه تحت نظارت کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران پیرامون تئاتر شهر و تالار وحدت شناخته میشود. برای اجرای این طرح تاکنون 180 پلاک ثبتی شامل ابنیه ارزشمندی مانند اماکن آموزشی، فرهنگی شناسایی وتاریخ شفاهی این بناهای ارزشمند نیز جمعآوری شده است.

مدیر انتشارات قدیانی از اتفاق خوب درحوزه کتاب میگوید

تابیدن نور امید بر دل صاحبان کتابفروشیهای قدیمی

ایجاد گذر «کتاب» در «پهنه رودکی» و فعالیت شبانه کتابفروشهای بزرگ و کوچک فعال در این گذر، خبر خوبی است که این روزها ناشران و فعالان حوزه کتاب بیصبرانه چشمانتظار تحققش هستند. مدیر انتشارات «قدیانی» که یکی از ناشران باسابقه و قدیمی شهر تهران است چشمانداز خوبی برای پهنه رودکی و گذر کتاب پیشبینی میکند. به گفته «نادر قدیانی» پهنه رودکی اتفاق مبارکی در حوزه کتاب است که امیدواریم در سایه آن شاهد رونق بازار کتاب و کتابخوانی باشیم.

«قدیانی» با اشاره به تمرکز کتابفروشیهای تهران در محدوده انقلاب میگوید: «در طول سالهای گذشته با وجود فعالیت ناشران بزرگ و کوچک در راسته کتابفروشیهای انقلاب، هیچوقت فرصت ایجاد فضایی برای تعامل رو در روی مفصل میان علاقهمندان به کتاب و کتابخوانی و ناشران فراهم نشده بود، اما پیشبینی میشود با ایجاد پهنه رودکی، گذر کتاب و پیادهراههای مرتبط، این فرصت فراهم شود که این دو گروه فرهنگی در قالب نشستهای تخصصی و دورهمیهای دوستانه بیشتر با هم تعامل پیدا کنند.» او ادامه میدهد: «درست است در جهان امروز کتابفروشیهای سنتی و به اصطلاح کتابفروشیهایی کوچک به شیوههای مختلف حفظ شدهاند، اما حفظ این مجموعههای سنتی مانع از ایجاد کتابفروشیهای مدرن نشده است؛ هرچند این کتابفروشیهای بزرگ هم امروز در سایه برخی مشکلات تهدید میشوند.» مدیر نشر «قدیانی» میگوید: «خبر ایجاد و راهاندازی پهنه رودکی، نور امیدی است که بر دل مالکان کتابفروشیهای سنتی تابیده شده؛ چراکه این قشر امیدوارند با راهاندازی پهنه رودکی و تحقق اهداف تعریف شده در آن، شاهد رونق کتابفروشیهای خود باشند. مجموعههایی که نقش مشاوران کتاب را در طول سالهای گذشته برای علاقهمندان به این حوزه بازی کردهاند.» او امیدوار است با راهاندازی پهنه رودکی و گذر کتاب در دل آن، بستر تأمین امنیت شغلی کتابفروشان فروشگاههای سنتی و کوچک در پهنه، بیش از پیش فراهم شود. «قدیانی» در پایان میگوید: «تجربه نیم قرنی ما در عرصه کتاب و کتابخوانی حکایت از آن میکند که فعالیت شبانه کتابفروشیهای پهنه رودکی ضمن احیای حیات شبانه پهنه بیشک، استقبال علاقهمندان حوزه کتاب و کتابخوانی را هم به دنبال خواهد داشت. افرادی که میتوانند بدون دغدغه و خارج از ساعتکاری در دورهمیهای دوستانه گذر کتاب به نقد و بررسی کتابهای مورد علاقه خود بپردازند.»

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه