.:کتاب "فضای سبز معابر"

تهیه و تالیف: سازمان زیباسازی شهر تهران

ناظر: معاونت برنامه ریزی و توسعه

منظور از فضای سبز شهری در واقع نوعی از سطوح کاربری زمین شهری با پوشش گیاهی انسان ساخت است که دارای بازدهی اجتماعی و محیطی است. فضای سبز شهری از دیدگاه شهرسازی در برگیرنده بخشی از سیمای شهر است که از انواع پوشش های گیاهی تشکیل شده و به عنوان یک عامل زنده و حیاتی در کنار کالبد  بی جان شهر، تعیین کننده ساخت شکل شهر است.

این فضاها معمولا در سمتی از عرض معابر قرار می گیرد که در اثر رشد گیاه آسیبی به ساختمان ها، پیاده روها، سواره روها، نهرها، و جوی ها وارد نشود. فضای سبز تفریحی، باغ، چمن کاری و فضای سبز میادین از انواع فضاهای سبز شهری محسوب می شوند.

نورپردازی فضاهای مختلف شهری نه تنها موضوعی تزیینی نیست، بلکه روشی برای پاسخ به نیاز به تامین امنیت و آسودگی محیط است.

امروزه نورپردازی، تعریف کننده هویت و سیمای شبانه  شهر است و نبود نور و وجود تاریکی شب عوارض بیشماری  را به همراه دارد.

در معماری و شهرسازی نوین، نور عملکردی فراتر از روشن کردن فضا داشته و به عنوان یکی از اجزاء اصلی مورد توجه طراحان قرار می گیرد. امروزه زندگی شهری باعث شده دامنه فعالیت شهروندان تا پاسی از شب ادامه یابد و بدین ترتیب حیات شبانه تبدیل به قسمتی از زندگی شهر شده است.

جلد سوم مجموعه کتاب های طرح جامع نورپردازی با رویکرد به موضوع فضای سبز معابر، اطلاعات جامع و کاملی از انواع معابر شهر و وضعیت استقرار فضای سبز در آنها، اصول زیباشناسی و تاثیرات بصری و فیزیولوژیکی فضای سبز، ترافیک و فضای سبز، طراحی کاشت گیاهان در فضای سبز، اصول زیباشناسی و بررسی نوع پوشش گیاهی، نور و نقش آن در طارحی شبانه فضای سبز معابر همچنین روش های نوین در نورپردازی را در اختیار صاحب نظران و کارشناسان این حوزه قرار می دهد.

"کتاب فضای سبز" معابر از سری کتاب های  طرح جامع نورپردازی، در هفت فصل توسط سازمان زیباسازی شهر تهران در پاییز سال 1389 منتشر شده است.

علاقه مندان می توانند برای تهیه و استفاده از این کتاب به سازمان زیباسازی شهر تهران مراجعه کنند.

فهرست

مقدمه

اقلیم تهران

فصل اول: مطالعه و بررسی انواع معابر شهر و  وضعیت استقرار فضای سبز آنها

1)      انواع معابر شهر

 

تاثیر اقتصادی

طبقه بندی راههای شهری

مشخصات هندسی معابر

معیارهای طبقه بندی معبر شهری

سیستم شعاعی

سیستم شطرنجی

سیستم حلقوی

بافت شهری اطراف معبر

معیارهای طراحی روشنایی معابر

فصل دوم: مقدمه ای بر اصول زیباشناسی و بررسی نوع پوشش گیاهی

2)      اصول زیباشناسی و بررسی نوع پوشش گیاهی

شناخت خصوصیات بصری گیاهان

فرم

بافت

رنگ

تضادهای رنگی

فصل سوم: اصول زیباشناسی و تاثیرات بصری و فیزیولوژیکی فضای سبز

3)زیبایی شناسی و تاثیرات بصری و فیزیولوژیکی فضای سبز

فضای سبز و نقش آن در کیفیت احساسی و روانی انسان ها

اصول هنری طراحی کاشت با توجه به تاثیرات بصری

دسته بندی پوشش های گیاهی از نظر ساختار فیزیکی و بیولوژیکی

درختان در معابر شهری

فصل چهارم: طراحی کاشت گیاهان در فضای سبز

3)      کاشت گیاهان در فضای سبز

روش ها در کاشت گیاه

طراحی و کاربری گیاهان با توجه به شرائط محیطی

پوشش های گیاهی عمده شهر تهران

طراحی کاشت در فضای سبز میادین و بلوارها

فصل پنجم: ترافیک و فضای سبز

4)      ترافیک وفضای سبز

اصول طراحی فضای سبز اطراف معابر

مقیاس انسانی

مقیاس سرعت

شناخت عناصر طراحی معابر

مطالعه و بررسی ترافیک سواره و پیاده

فصل ششم: نور و نقش آن در طراحی شبانه فضای سبز معابر

6)نقش نور در طراحی شبانه

نور در معماری

مبانی نور و روشنایی

مفاهیم مهم در روشنایی

بازتابش نور در قالب رنگ ها

منابع روشنایی مصنوعی

چراغ

مشخصه های اصلی لامپ ها

انواع لامپ ها

فصل هفتم: روش های نوین در نورپردازی

7) روش های نوین

انواع نورپردازی

نورپردازی درختان

تجهیزات روشنایی و نورپردازی

تقسیم بندی تجهیزات روشنایی و نورپردازی

چراغ های نورپردازی محوطه ای و فضای سبز

رفلکتورها، شابلون ها و کنتراست ها

سیستم فیبر نوری

جلوه های ویژه(بازی آب، نور و صدا)

سلول های خورشیدی

نور و سلول های خورشیدی

تقسیم بندی سیستم های روشنایی خورشید

تجهیزات متنوع در نورپردازی

فهرست منابع

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • آقای محمدرضا بمانیان و خانم فریال احمدی این کتاب شامل 5 فصل اصلی (1- طراحی منظر، 2- اکولوژی منظر، 3- برنامه ریزی منظر، 4- مرمت منظر، 5- روش ها در طراحی منظر) می باشد که…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه