.:همایش بین المللی زندگی پیاده در شهر

مجموعه  مقالات

به کوشش:  مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر

سال چاپ:  1392


رشـد مباحـث مربـوط به پیاده روی و پیاده راه هـا و توجه به عابر پیاده به عنوان سرمایه شهر و شکل گیری فعالیت های اجتماعی پیرامون مفهوم جدید خیابان و شهر پیاده مدار، چهره تازه ای به شهرهای امروز داده است. شهرهای برتر امروز، در رقابتی نفس گیر در تلاشند تا چهره مهربان تری نسبت به عابر پیاده از خود نشان دهند و آغوششان را برای پذیرفتن هرچه گرمتر او باز کنند.

شهرهای ما و به خصوص تهران جای امنی برای پیاده نیست و پیاده عملاً شهرونـد درجـه دوم غریبـه ای در جستجـوی ماشین تلقی می شـود. توجه مسئولین به این وجه شهر، عمدتاً مصروف ساخت و سازها و نوکردن هایی شده است که درصد بالایی از آن ها، نتوانسته است ارتباط مخدوش پیاده و شهـر را  از نو ساماندهی کنـد. به نظـر می رسـد انجـام این امـر در گرو زیرساخت های درست فکری و نگاهی همه جانبه به موضوع پیاده مخصوصاً از وجه فرهنگی آن است.

این مجموعه در نظر دارد نگاهی همه جانبه به موضوع پیاده محوری را به نمایش بگذارد. پیام این مجموعه این خواهد بود که شهر پیاده مدار، شهری است حاصل نگاهی خاص، جامع و متوازن به مفاهیم تازه.

زمان آخرین ویرایش: پنج شنبه, 03 بهمن 1392 12:44

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه