.:زیباسازی و منظر شهری

زیباسازی و منظر شهری

(مقالات و آرای نشست های تخصصی 1390)

به کوشش: معاونت برنامه ریزی و توسعه

سازمان زیباسازی شهر تهران

سال چاپ: 1391

 

در عصر حاضر پیشرفت های فناوری، نقش غیرقابل انکاری در عرصه های گوناگون جامعه بشری ایفا می کند و اگر استفاده از این دستاوردها با مدیریت اصولی و برنامه ریزی صحیح همراه نباشد، دشواری ها و مشکلات بسیاری را هم در زمینه آلودگی های محیطی و هم در حوزه آلودگی های روانی در پی خواهد داشت. اصلی ترین هدف سازمان زیباسازی، فراهم آوردن محیطی است که موجبات رضایت خاطر و مباهات شهروندان را فراهم کند. این سازمان می کوشد با رفع زشتی ها، سیمای شهری را اصلاح کند و با وضع و اجرای قوانین دقیق و کارآمد، در حفاظت از زیبایی آن موثر باشد. پاسخگویی به نیازهای فیزیکی و روانی شهروندان و اعضای این خانواده بزرگ نیز با ایجاد و گسترش فضاهای شهری مد نظر بوده است. در این راستا، از بین بردن اغتشاشات بصری، حفظ زیبایی منظر شهری و ارتقاء سیمای بصری و هنر شهری نیز از مهمترین وظایف این سازمان است. بدیهی است این امر باید بر اساس فضاهای شهری، کیفیت و کمیت عناصر شهری و اقدامات پایدار صورت گیرد و برپایه مطالعات علمی و به دور از سلیقه های شخصی باشد. به همین منظور سازمان زیباسازی با همکاری مراکز علمی دانشگاهی، پژوهشکده ها و انجمن های تخصصی، طی سلسله نشست های تخصصی، با حضور اساتید و کارشناسان از منظر آسیب شناسانه و نقادانه، به ارزیابی مباحث مختلف شهری همت گمارد و راهکارهای مناسبی نیز برای ساماندهی مشکلات و معضلات ارائه شد. در نشستهای مذکور تأثیر فناوری و هنر در فرهنگ شهری و سیمای بصری نیز مورد بررسی قرار گرفت و جایگاه آن واکاوی گردید. کتاب مجموعه مقالات و آراء نشست های تخصصی سال 90 بردارنده گوشه ای از ماحصل سخنرانی اساتید این نشست هاست.

 

 

زمان آخرین ویرایش: یکشنبه, 25 اسفند 1392 15:49

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • نام کتاب: مجموعه کتاب های آموزش عمومی زیباسازی شهری ناشر: موسسه نشر شهر تهیه شده در معاونت فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران شمارگان: 3000 نسخه نوبت و سال انتشار: چاپ اول 1391…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه