.:طراحی و اکولوژی منظر

آقای محمدرضا بمانیان و خانم فریال احمدی

این کتاب شامل 5 فصل اصلی (1- طراحی منظر، 2- اکولوژی منظر، 3- برنامه ریزی منظر، 4- مرمت منظر، 5- روش ها در طراحی منظر) می باشد که به بررسی روش مرمت منظر بر مبنای رویکرد اکولوژی منظر پرداخته است و راهکارها و روش های طراحی اکولوژی و چگونگی ارزیابی مناظر را مورد بررسی قرار داده است.

 

زمان آخرین ویرایش: یکشنبه, 25 مرداد 1394 15:03

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه