فروش اسناد مزایده بهره برداری تبلیغاتی بر روی بدنه اتوبوس های شرکت واحد

فروش اسناد مزایده صدور مجوز بهره برداری تبیلغاتی از بدنه اتوبوس های شرکت واحد آغاز شد. در این مزایده عمومی، بهره برداری تبلیغاتی از بدنه 1500 دستگاه اتوبوس شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، به صورت یکجا در اختیار شرکت برنده قرار می گیرد.
فروش اسناد این مزایده که از 10 مرداد آغاز شده، تا 21 مرداد 97 (10 روز کاری) ادامه خواهد داشت و شرکت ها تا روز چهارشنبه 24 مرداد زمان دارند تا پاکت های پیشنهاد خود را به سازمان زیبا سازی شهر تهران تحویل دهند.
مبلغ برآورد پایه برای این مزایده در مجموع برای تمام 1500 دستگاه اتوبوس 480/648/706/000 ریال تعیین شده است.
شرکت ها برای دریافت اسناد مزایده باید به سازمان زیبا سازی به آدرس : تهران، میدان هفت تیر، خیابان مفتح، نبش خیابان شیرودی پلاک 2، طبقه اول ( امور قرارداد دادهای سازمان زیبا سازی) مراجعه کنند.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • تلفیق هنر با معماری به عنوان دستاوردی بشری در طول تاریخ بزرگترین شاهکارهای ماندگار را برای انسان امروزی به یادگار گذاشته‌است. به عقیده بسیاری همین تلفیق است که معنایی خاص به زندگی و آثار برجا…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه