حمید صابرفرزام، معاون تبلیغات و درآمد سازمان زیباسازی شهر تهران:

رتبه بندی شرکت‌های تبلیغاتی محدود به بازه زمانی خاصی نیست

حمید صابرفرزام، معاون تبلیغات و درآمد سازمان زیباسازی شهر تهران با بیان اینکه پیش از این روال به این صورت بود که شرکت‌ها تنها یکبار در سال از سوی سازمان رتبه بندی می شدند، گفت: پیش‌‌بینی شده‌است رتبه بندی شرکتها محدود به یک زمان خاص و یکبار در سال نباشد و این امکان فراهم شده تا هرزمان که شرکت ها اعلام آمادگی کردند، مدارک آنها برای رتبه بندی از سوی سازمان مورد بررسی قرار گیرند.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، حمید صابرفرزام، معاون تبلیغات و درآمد سازمان زیباسازی شهر تهران درمورد شرایط لازم برای کسب رتبه از سوی سازمان زیباسازی ادامه داد: میزان سرمایه، سوابق کاری، حضور افراد تحصیل کرده و با تجربه در شرکت، بیمه پرسنل، دیپلم های افتخار، اخذ استانداردهای بین‌المللی و داخلی و ارزش ساختمان‌هایی که آن شرکت دارد؛ برخی از شاخص هایی است که باید از سوی شرکت‌های برای بررسی رتبه بندی به سازمان ارائه شود.
به گفته او براساس مصوبه 1898 شورای شهر تهران در سال 93، سازمان زیباسازی، تنها دستگاه مجاز مدیریت حوزه تبلیغات محیطی در شهر تهران است و ارائه مجوز به شرکتها برای تبلیغات محیطی تنها درصورت کسب رتبه مجاز رتبه بندی از سوی این سازمان امکان پذیر است.
معاون تبلیغات و درآمد سازمان زیباسازی شهر تهران با اشاره به اینکه به دست آوردن این رتبه مجوز تبلیغات محیطی را برای شرکتها به دنبال دارد، گفت: شاخصهای ر تبه بندی از سوی شورای شهر مصوب شده است. بعد از ارائه مدارک از سوی شرکتها و درخواست رتبه بندی از شرکت بازدید و شاخص های رتبه بندی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به گفته صابر فرزام پیش از این تنها یکبار در سال رتبه بندی شرکت های از سوی سازمان زیباسازی صورت می‌گرفت و اگر شرکتی موفق به ارائه مدارک نمیشد باید تا سال آینده و رتبه بندی مجدد صبر می کرد.

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه