حضور سازمان زیباسازی در نمایشگاه خدمات شهری ضروری بود

حمیدصابر فرزام معاون تبلیغات و درآمد سازمان زیباسازی شهر تهران گفت: قطعا تبلیغات محیطی در راستای ترویج فرهنگ عمومی مفید خواهد بود، رسانه ها و ابزارهای تبلیغات محیطی در هر کشوری یک وجه ممیزی دارند که دیگر رسانه ها مانند تلویزیون و فضای دیجیتال از آن برخوردار نیستند.
 

به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهر تهران، فرزام با اشاره به اینکه هدف سازمان از شرکت در شانزدهمین نمایشگاه حمل و نقل عمومی و خدمات شهری گفت: این نمایشگاه دو موضوع تبلیغات و حمل و نقل عمومی و خدمات شهری دارد، در شهرداری تهران تنها سازمانی که تلفیق این دو موضوع را دارد سازمان زیباسازی است به همین منظور نیاز بود که در این نمایشگاه شرکت کنیم.

وی با اشاره به اینکه سازمان زیباسازی در بحث تبلیغات تنها متولی تبلیغات محیطی است، افزود: حضور سازمان مرتبط با حوزه تبلیغات نمایشگاه و همچنین در بحث خدمات شهری مبلمان و جداره سازی و زیباسازی شهر تهران با سازمان زیباسازی است به همین دلیل حضور ما کاملا مرتبط و طبیعی با این نمایشگاه خواهد بود.

به گفته فرزام سازمان زیباسازی با آشنایی با شرکت های مختلف می تواند تعاملات و قول و قرار زیادی با شرکت ها برقرار کند و در طول سال نیز از این قول و قرارها استفاده کند.

معاون تبلیغات و درآمد سازمان زیباسازی با تاکید بر اینکه در خصوص بحث تبلیغات فرهنگی در سازمان زیباسازی شورایی به نام تبلیغات فرهنگی وجود دارد، تصریح کرد: در این شورا طرح های مختلف توسط کارشناسان، اساتید دانشگاه ها و همچنین مسوولان مرتبط سازمان های مختلف در این شورا با تعامل با یکدیگر از ابزارهای رسانه ای شهر در جهت توسعه و ترویج فرهنگ شهر نشینی و زیبایی شهر استفاده می کنند.

وی تاکید کرد: قطعا تبلیغات محیطی در راستای ترویج فرهنگ عمومی مفید است، رسانه ها و ابزارهای تبلیغات محیطی در هر کشوری یک وجه ممیزی دارند که دیگر رسانه ها مانند تلویزیون و فضای دیجیتال از آن برخوردار نیستند.

فرزام ادامه داد: زمانی که در خیابان های شهر تردد میکنیم مجبوریم که تبلیغات محیطی را مشاهده کنیم. معتقدم تبلیغات در سطح شهر برای شهروندان یک رسانه ی اجباری محسوب می شوند.

معاون تبلیغات و درآمد سازمان زیباسازی شهر تهران گفت: محتوا و پیام هایی که در این رسانه ها صادر می شود به گیرنده پیام منتقل می شود، اگر بازخورد منفی از طرف گیرنده ارسال نشود بدون تردید تاثیر تبلیغات محیطی روی ببینده بسیار زیاد خواهد بود.

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه