تهران در زیبایی الگوی دیگر شهرهای کشور است/ به دنبال تقویت مبلمان شهری در شهر بوشهر هستیم

وحید واعظی معاون خدمات شهری و اجرایی شهرداری بندر بوشهر گفت: تلاش می کنیم که با کسب تجربه از شهر تهران وضعیت مبلمان شهری در شهر بوشهر را تقویت کنیم.
 

به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهر تهران واعظی با اشاره به تفاوت زیبایی بندر بوشهر و پایتخت گفت: یکی از دلایلی که باعث شده امروز در شانزدهمین نمایشگاه حمل و نقل عمومی و خدمات شهری و غرفه سازمان زیباسازی حضور یابیم تفاوت بسیار زیاد بین بندر بوشهر و شهر تهران است.

وی افزود: طی چند ماه گذشته که مسئولیت اجرایی خدمات شهری را عهده دار شده ام تلاش کردم تا با الگوبرداری از شهر تهران به خصوص در بحث تابلوها و بیلبوردهای شهری این بیلبوردها را به شکل مزایده به بخش خصوصی واگذار کنیم.

واعظی با تاکید بر اینکه در شهر بوشهر در رابطه با المان به خصوص المان های تخصصی تاکنون پروژه های خوبی اجرایی نشده است، گفت: انتظار داریم با کمک و راهنمایی سازمان زیباسازی شهر تهران و دیگر سازمان های شهرداری تهران بتوانیم در بحث المان برای شهر بوشهر کارهای خوبی به مرحله اجرا برسانیم.

معاون خدمات شهری شهرداری بندر بوشهر ادامه داد: تلاش می کنیم که با کسب تجربه از شهر تهران وضعیت مبلمان شهری در شهر بوشهر را تقویت کنیم.

وی با بیان اینکه سالهای زیادی است که در راستای کسب تجربه به شهر تهران سفر می کنم، تصریح کرد: تهران را رو به رشد میبینم، شهر تهران به نسبت گذشته بسیار تغییر کرده است، البته به عنوان پایتخت ایران هنوز هم در این شهر فضا برای کار وجود دارد تا به نقطه مطلوب تری برسد.