شاهد کاهش وندالیسم در شهر تهران هستیم

برزین ضرغامی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با اشاره به جلب مشارکت های مردمی، گفت: جلب اعتماد مردمی نیازمند ساز و کارهای خاصی است، اگر مردم به ما اعتماد کنند فرصت حضور گروه های مختلف به خوبی فراهم می شود.
 

به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهر تهران، ضرغامی در بازدید از پانزدهمین نمایشگاه تبلیغات و شانزدهمین نمایشگاه حمل و نقل و خدمات شهری که در نمایشگاه بین المللی تهران در حال برگزاری است، با اشاره به کاهش وندالیسم در سطح شهر، گفت: شهروندان نسبت به گذشته توجه بیشتری به اموال عمومی نصب شده در شهر دارند چراکه این اموال را متعلق به خود می دانند.
وی اضافه کرد: در بسیاری از مناطق وندالیسم شهری بسیار کاهش یافته و امیدواریم این روند کاهش تداوم یافته و در هیچ نقطه ای از شهر شاهد وندالیسم نباشیم و شهروندان هر روز با شهری شاداب و سالم مواجه شوند.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران در ادامه با اشاره به بحث مشارکت های مردمی در راستای فرهنگ سازی و نگهداری بیشتر منظر شهری، افزود: در مرحله اول باید حوزه هایی که قرار است مردم در آن مشارکت داشته باشند را به خوبی برای آنها تعریف کنیم.
ضرغامی با بیان اینکه در راستای جلب اعتماد مردم باید اقدامات خوبی در شهر صورت گیرد، تاکید کرد: جلب اعتماد مردمی نیازمند ساز و کارهای خاصی است، اگر مردم به ما اعتماد کنند فرصت حضور گروه های مختلف به خوبی فراهم می شود.
وی با تاکید بر اینکه تبلیغات محیطی بر اساس محتوا می تواند تاثیر خوبی بر ذهن مخاطب داشته باشد، بیان کرد: در سازمان زیباسازی دو رسالت بر عهده داریم که اصلی ترین آن پیرایش، آراستگی و زیبایی شهر است. رسالت دوم اینکه باید از منابع درآمدی که در اختیارمان قرار داده اند به خوبی استفاده کنیم.
به گفته ضرغامی برای داشتن درآمد پایدار دارای استقلال باید در فعالیت های شهری در بحث تبلیغات، تعادلی بین پیرایش شهری و منابع درآمدی ایجاد کنیم تا شاهد آلودگی بصری در شهر تهران نباشیم.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با اشاره به شرکت این سازمان در شانزدهمین نمایشگاه حمل و نقل عمومی و خدمات شهری گفت: این نمایشگاه فرصت خوبی را برای آشنایی با شرکت هایی که در حوزه تبلیغات و مبلمان شهری فعالیت می کنند برای ما فراهم می کند. همچین م