.:کتاب"طراحی فضای شهری: فضاهای شهری و جایگاه آنها در زندگی و سیمای شهر"


این کتاب در ابتدا در دو جلد مجزا در سالهای 1371 و 1372 ارائه گردید که پس از گذشت 15 سال یکبار دیگر بعد از تجدید نظر و افزودن مطالب جدید به صورت یک جلد در سال 1386 منتشر شد. این کتاب همواره به عنوان یکی از کتاب های مهم و حائز اهمیت در زمینه شهرسازی و شناخت فضاهای شهری محسوب می شده است و از جمله کتاب های درسی دانشگاهی می‌باشد.

طبق آنچه در پیشگفتار آمده است، این کتاب تلاش دارد تا ادراک فضایی صحیحی را در خواننده ایجاد کند تا بتوان به تبع آن مقدمات طراحی فضای شهری به شیوه ای درست برای شرایط امروز ایران فراهم کرد که برای این منظور از تصاویر و شواهدی شامل فضاهای غربی و ایرانی کمک گرفته شده است.

این کتاب شامل دو بخش می باشد، بخش اول که در بردارنده آشنایی، شناخت و ادراک فضای شهری است و بخش دوم که از نحوه برخورد، استفاده و برنامه ریزی برای این فضاها صحبت می کند.

بخش اول:

·         ادراک فضای شهری:

در اینجا نویسنده با استفاده از نظریات افرادی چون کریر، زوکر و راسکین و پوشاندن جامه و فرهنگ ایرانی به این نظریات و مفاهیم به شفافیت مفهوم ادراک فضایی و فضای شهری پرداخته است و برای نمونه از چند فضای شهری ایرانی همچون میدان امیرچقماق، میدان خان و میدان وقت و الساعت در شهر یزد و مجموعه میدان نقش جهان اصفهان نام برده است و در ادامه به معرفی و بررسی ویژگی های چند فضای مطلوب در برخی از شهرهای اروپایی می پردازد.

·         ساحت فضایی شهر:

بررسی ها نشان می دهد که شهرها تحت تأثیر عوامل اقلیمی و فرهنگی – اجتماعی و اقتصادی شکل فضایی خاصی پیدا کرده اند. نویسنده در ادامه به معرفی دو عنصر اصلی ساخت فضایی شهر یعنی:"میدان و خیابان" پرداخته است و در پی آن ساخت فضای شهرهایی چون نایین، یزد، تهران قدیم، شیراز و پروژ بلژیک را از نظر گذرانده است.

بخش دوم:

در این قسمت نویسنده سعی دارد تا با استفاده از آموزه های گذشتگان و تجارب پیوسته تاریخ، آینده ای مستحکم و استوار را در عرصه معماری و شهرسازی بنا کند.

از اینرو در این بخش معنی و مفهوم طراحی شهری و وظایف آن بیان گردیده و نویسنده به معرفی حوزه فعالیت طراحی شهری و مقیاس کار و نحوه پیدایش طراحی شهری در جهت حل مسائل شهری پرداخته است و اینکه چگونه باید فضایی شهری را ارائه داد که کاملا آمیخته و هماهنگ با کل ترکیب و ساخت فضایی شهر بوده و یک کل واحد را ایجاد کند.


در پایان نویسنده جمعی از قواعد و معیارهایی را که برگرفته از نظرات اشخاصی چون کالن، لینچ، ترانسیک و الکساندر می باشد را بمنظور یک طراحی منایب و ارزشمند پیش روی خواننده قرار می دهد.


زمان آخرین ویرایش: شنبه, 02 ارديبهشت 1391 17:22

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • نویسنده: غلامرضا مقصودی در طراحی شهری کوشش شهرسازان و معماران همواره برای خلق فضاهای مطلوب و سودمند برای استفاده بهتر انسان‌ها بوده‌است که برای رسیدن به این هدف، اطلاع از نحوه‌ی برخورد و رفتار انسان…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه