آگهی شناسایی شرکت های طراح، مشاور، تولید کننده و مجری مبلمان شهری


بسمه تعالی

آگهی شناسایی شرکت های طراح، مشاور، تولید کننده و مجری مبلمان شهری

در راستای برنامه های این سازمان به منظور ارتقای کیفی فضاهای شهری (علی الخصوص مبلمان شهری)، از کلیه طراحان، مشاوران، تولید کنندگان و مجریان توانمند مبلمان شهری، دعوت بعمل می آید، حداکثر ظرف مدت 20 روز از انتشار آگهی فراخوان، مستندات و رزومه کامل کاری خود را شامل؛ اساسنامه شرکت، توان فنی و اجرایی، طرح های تولیدی، گواهینامه ها و استاندارد های مرتبط و ... به واحد مبلمان شهری معاونت فنی و طراحی شهری سازمان زیباسازی ارسال نمایند.
آدرس: میدان هفت تیر، خیابان مفتح جنوبی، نبش کوچه شهید شیرودی، پلاک 2، سازمان زیباسازی شهر تهران، طبقه سوم، واحد مبلمان شهری

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه