تکنیک های ریخت شناسی شهری در تهیه راهنماهای طراحی شهری / ا.طیبی - ع.غفاری

چکیده

ریخت شناسی شهری به عنوان "علم فرم شهری" دارای ظرفیت¬های قابل توجهی برای مشارکت در فهم و مدیریت توسعه شهری می‌باشد، خصوصا در دوران کنونی که شهرها با تغییرات بی سابقه‌ای مواجه شده‌اند که هم ساکنان شهرها را در ادراک و ایجاد تصویر ذهنی از شهرها دچار مشکل کرده است و هم طراحان را در کنترل و هدایت ساخت و سازهای جدید با چالشی جدی مواجه کرده است. استفاده از ریخت شناسی شهری در تحلیل فرم و منظر شهری در صورت آگاهی از موارد زیر، به شکل موثرتری می‌تواند صورت بگیرد:1- شناسایی مبانی نظری این حوزه دانشی 2- شناسایی و تفکیک تکنیک های ریخت شناسی شهری 3- شناسایی و تحلیل و تفکیک تجارب پیشین این رشته در قالب شناسایی مکاتب و اندیشه‌ها و نمونه مطالعات و استفاده‌ها از تحلیل‌های ریخت شناسانه.

راهنمای طراحی شهری، بیان تفصیلی و حتی المقدور تصویر سیاست‌ها و اهدافی است که در مقیاس کلانشهر و با هدف ارتقاء کیفیت کالبدی آن تدوین می‌شوند، به شکلی که آن‌ها (سیاست ها و اهداف) را به زبان طراحی و قابل اجرا درآورد. سه تکنیک "تحلیل نقشه"،"گونه شناسی"و"مطالعه شخصیت شهر" که در ریخت شناسی شهری مورد استفاده هستند برای تهیه اهداف و سیاست‌ها در راهنماهای شهری که متوجه مسایل فرم و منظر شهری می‌باشند، کاربرد دارند. این مقاله پس از تعریف راهنماهای شهری به معرفی تکنیک‌های سه‌گانه ریخت‌شناسی شهری می‌پردازد و نحوه استفاده و مزایای استفاده از آنها در تهیه راهنماهای شهری را مشخص می‌کند.

 

 

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • نام کتاب:زیباسازی و منظر شهری (مقالات و آراء نشست¬های تخصصی)- زمستان 1389 ناشر:نشر پیکره تهیه شده در: معاونت برنامه¬ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش شمارگان: 1500 جلد نوبتو سال…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه