تدوین راهنمای طراحی بر اساس مفاهیم حرکت و دیدهای متوالی در منظر شهری/م.متولی

ادراک شهروندان از منظر شهری یک فرایند پویا است که شامل حرکت و صرف زمان می‌شود. فضاهای اصلی که در چنین ترکیب بی پایانی شرکت دارند و تناسباتی که شهر را فرم می‌دهند به طور هم زمان قابل دیده شدن نیستند و در یک توالی بصری ادراک می‌گردند. لازمه ادراک صحیح و مناسب انسان از منظر شهری در حین حرکت، بکارگیری برخی اصول و راهکارهای طراحی توسط طراح محیط می‌باشد. این اصول عمدتا با تکیه برنظریات و آراء متخصصین و اندیشمندان حوزه منظر شهری قابل استنتاج است.

یافته­ های پژوهش حاضر بر این امر دلالت دارد که با بررسی مفاهیم حرکت و دیدهای متوالی در منظر شهری علی الخصوص طراحی منظر راه و مسیر، می‌توان به اصول و استنتاجات کاربردی طراحی منظر شهری دست یافت. در این نوشتار در ابتدا برخی مفاهیم مربوط به حرکت و دیدهای متوالی و ادراک منظر مورد بررسی قرار می‌گیرد و در ادامه لیستی از معیارهای طراحی بر پایه تغییر تدریجی مناظر شهری استخراج می‌گردد. در نهایت برخی اصول و راهکارهای طراحی در قالب راهنمای طراحی بر پایه مفهوم حرکت و دیدهای متوالی تدوین می‌گردد که می‌تواند جهت طراحی منظر شهری مفید واقع شود.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • تهیه شده در: معاونت برنامه¬ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش نوبتو سال انتشار:1391 مباحث کتاب: در این کتاب سعی شده تا به معرفی چشم انداز، سیاست و اقدامات شهرهای…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه