رد گذر باد نرم بر سنگ سخت

باران رادمنش
«تاتسومی ساکای » مجسمه ساز ژاپنی یکی از هنرمندان خارجی است که با اثر حجمی خود با عنوان «برج باد» در هشتمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران که این روزها در برج میلاد برگزار می شود،شرکت کرده است.
متریال مورد استفاده هنرمندان در این سمپوزیوم سنگ است و«ساکای» ژاپنی در اثر خود در این رویداد هنری برای «باد» حجمی نمادین ساخته است و با چنین رویکردی تقابل معنی دار اثرگذاری عنصر نادیدنی «باد» که در عین نرمی و روان و جاری بودنش نافذ است را به روی عنصر سخت ، استوار و در ظاهرغیرقابل نفوذ «سنگ» به تماشا نشانده است.
او در این اثر فرم های صیقلی یکسانی را روی هم سوار کرده؛ فرم هایی که رد گذر نرمی به روی آنها پستی و بلندی های تکرار شونده ای را به وجود آورده و به این ترتیب ماهیت اصلی سنگ را که این اثر حجمی با آن ساخته شده ، به زیر سوال برده است . چرا که در این اثر ، سنگ که به خشن بودن و سختی شناخته شده با این همه نرمی فرم های نشسته بر آن و تکرار آنها و صاف و صیقلی شدنشان دیگر سنگ نیست و ماهیتی دگرگونه یافته است.
در این مجسمه نمادین اثری از خشونت و سختی سنگ دیده نمی شود و رد گذر باد نرم و نافذ بر آن سایه افکنده. تکرار یکسان فرم ها از پایین تا بالای این اثر، تأثیرگذاری این نفوذ را دو چندان نشان می دهد چون باز در تقابل با دیگر ویژگی سنگ سخت که ایستادگی در برابر هرگونه تغییری است، قرار دارد و در این سنگ سخت نه تنها تغییر فرم صورت گرفته که این تغییر به دفعات نیز تکرار شده است تا نمادی تمام کننده از قدرت نافذ و شگرف وزش مداوم باد نرم بر سختی سنگ باشد.
به یقین این هنرمند مجسمه ساز ژاپنی این حجم را با الهام از رد اثر وزش باد بر صخره های سنگی در طبیعت ساخته است، آنجایی که وزش مداوم باد نقوش گاه یکسان ، منظم و تکرار شونده را روی صخره هایی ایجاد کرده که حتی نوع بشر با ابزار پیشرفته خود به سختی توانسته نقشی با آن نظم و ترتیب بر آن به وجود آورد. اما این الهام فقط یک برداشت فرم گرایانه از طبیعت است که یک هنرمند می تواند از طبیعت داشته باشد، روی دیگر سکّه در بینش و فلسفه شرق دور و تائو نهفته است. در فلسفه تائوئیسم از عنصر آب سخن رانده می شود که خم پذیرتر و نرم تر از آن در جهان نیست اما همین آب به ظاهر نرم و شکل پذیر می تواند حتی در دل سنگ های سخت کوهستان هم رخنه کند. از طرفی در همین فلسفه تائو گفته می شود که هر نمودی ضد خود را در دل دارد . این دو قطب متضاد «یین» و «یانگ» نام دارند. روز که به اوج خود می رسد شب را در دل می پرورد و شب که به اوج خود می رسد روز را. تابستان سردی زمستان را در خود دارد و زمستان گرمی تابستان را.
بر اساس این دو بینش فلسفه تائو است که «تاتسومی ساکای » دو عنصر متضاد در نرمی و سختی را در اثر «برج باد» در دل هم و در یک جا نهاده است و ما اثرنافذ وزش باد نرم را بر سختی غیر قابل نفوذ سنگ می بینیم .
این اثر ترکیبی است ازمعنای نمادین نرمی و استواری. چرا که تنها ویژگی که از ماهیت سنگ در این اثر برجای مانده استواری و ایستادگی است که باد بر این برج استوار نقوش و خطوط نرم و صیقلی خود را نشانده است.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • عنوان کتاب: «بهسازی و نوسازی بافتهای کهن شهری» نویسنده:دکتر کیومرث حبیبی، دکتراحمد پوراحمد و دکترابوالفضل مشکینی   بازسازی بافت های فرسوده را حفظ هویت یک شهر می دانند. چرا که معماری بخشی از تفکر خلاق…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه