نگاهی به آثار دومین سالانه هنرهای شهری «بهارستان»

ابرهای به اهتزاز در آمده

باران رادمنش
چهار ستون باریک، سفید رنگ و بلند که بر فراز آنها چند تکه ابر کوچک و بزرگ به اهتزاز درآمده اند. نگار مبارک زاده هنرمندی است که این اثر بدون عنوان را در دومین رویداد سالانه بهارستان برای شهر تهران ساخته است . این اثر به صورت دائمی در بزرگراه شیخ فضل الله نوری نصب شده است.
این اثر مدرن با حال و هوایی ایرانی ارائه شده است، چون در عین داشتن ترکیبی مدرن ، از فرم ابرهایی در آن استفاده شده که برگرفته از نگاره ابرهای نگارگری ایرانی است. پیچش خطوط دور ابرها به صورت حلزونی به درون آنها، دنباله های کشیده و به تدریج باریک شده آنها در حالیکه همه این دنباله ها به موازات یکدیگر، به یک سو رفته است و همینطور شکل مواج خطوط دورگیرابرها از ویژگی هایی است که در ترسیم ابر در نقاشی ایرانی (نگارگری) به کار می رود و در ابرهای این اثر نیز استفاده شده است.
اما تنها این ویژگی نیست که هویتی ایرانی به این اثر مدرن بخشیده، ویژگی دوم، نقوش پر کننده ای است که سطوح ابرهای بزرگتررا فرا گرفته است . این نقوش ، نقش های تزئینی اسلیمی است که در آثار هنری پس از اسلام در ایران ، از جمله در نگارگری و تذهیب بسیار استفاده شده است . اسلیمی نقشی برگرفته از گیاه است با خطوط مارپیچی و منحنی ها و قوس های دورانی که ابتدا و انتهای آن مشخص نیست.
هنرمند در این اثر نقش تزئینی اسلیمی را به گونه ای بکار برده که گویی تور زیبایی روی این تکه ابرهای انتزاعی کشیده شده است. این نقوش به صورت خطوطی در هم پیچیده و مشبک سطح تکه های بزرگ ابر را پوشانده است و به این ترتیب علاوه بر ایجاد حس سبکی در این تکه ها ، امکان دیده شدن آن سوی تکه ابرها را نیز برای بیننده به وجود آورده است. در این اثر اما ابرهای کوچکتر بدون استفاده از چنین شیوه تزئینی با سطوح یکدست پر شده اند و البته در آنها گردش حلزونی خطوط دور گیربه داخل ابر و همینطور دنباله و خطوط مواج همچنان دیده می شود.
ستونهای باریکی که این تکه ابرها با چسبانده شدن به فراز آنها، اینگونه معلق و در پرواز دیده می شوند ، روی زمین پس و پیش قرار داده شده اند تا تکه ابرهای روی آنها مانند ابرهای واقعی به موازات یکدیگر و مثل توده ابرهای درهم فشرده نشان داده شوند . تنوع در اندازه ابرها ، رنگهای متفاوت و گوناگون آنها و همچنین ترکیب سطوح مشبک و یکدست این تکه ابرها در کنار یکدیگر مانع از ایجاد یکنواختی در این اثر شده است و ترکیب ستون های هندسی بلند که به صورت منظم در کنار یکدیگرنصب شده اند با این تکه های افقی که از فرم های نرم و انحنادار و پر تزئین ساخته شده اند و بدون نظم خاصی در کنار هم جای گرفته اند ، در مجموع اثری چشم نواز و زیبا به وجود آورده است. این اثر یادآور میله های بلندی است که پرچم های متصل به آنها با وزش باد به اهتزاز درآمده اند و گویی که این ستونهای باریک بلند به اهتزاز پرچم هایی از جنس ابر در شهری کم ابر و باران برخاسته اند.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

آمار و اطلاعات

نگارخانه