نگاهی به آثار هشتمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه سازی تهران

ثبت لحظه دگرگونی

باران رادمنش
«تحول» عنوان اثر مجسمه ساز ترکیه ای «اومیت تورگای درگون» در هشتمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران است.
این اثر حجمی که مانند دیگر آثار این دوره از سمپوزیوم مجسمه سازی تهران با سنگ ساخته شده ، پایه ای L مانند است که در حال استحاله یافتن و تبدیل شدن به ستون بلند مکعبی شکلی است که روی این پایه قرار گرفته و خود این ستون هم که از لحاظ ساختاری به چهار بخش تقسیم شده نیز باز در حال دگرگون شدن و تغییر شکل یافتن است.
در واقع این اثر حجمی می تواند مجسمه ای نمادین از دگرگونی شکل ها و فرم ها و از شکلی به شکل دیگر شدن باشد . این اثر «تحول» نام گرفته است و از این روی ، دگرگونی فرم ها نه به سوی پسرفت و پست تر شدن که در جهت تعالی و پیشرفت شکل گرفته است ، همچنانکه می بینیم از میان پایه سنگی L مانند که از سه قطعه ساده به هم پیوسته تشکیل شده و به صورت افقی در راستای زمین قرار گرفته است، ستونی عمودی و ایستاده در چهار قطعه بیرون آمده که هیچیک از قطعات نیز شبیه آن دیگری نیست و هر کدام از این قطعات که روی یکدیگر سوار شده اند در حال تغییر و دگرگونی اند به طوری که هرچه این قطعات به سمت بالا می روند تغییر شکل شان بیشتر از قطعات پائین تر است . اما تغییر و استحاله قطعه چهارم که در بالاترین نقطه این ستون جای گرفته متفاوت تر از بقیه است و از آن شکل تازه ای در حال پدیدار شدن است؛ شکلی که شبیه به هیچیک از قطعات زیرین نیست و زوائد قطعات پایین تر در حال حذف شدن و فرو ریختن از آن است.
هنرمند ترکیه ای این اثر حجمی، چنین استحاله و دگرگونی را نه فقط با تغییر فرم ها از قطعه ای به قطعه ای دیگر که با نشان دادن پوست اندازی قطعات ستون در این اثر برجسته و قابل درک کرده است. او با ایجاد شیارهایی روی تنه ستون به مانند تَرَک هایی که بر آن به وجود آمده ، سعی در القاء پوست اندازی و دگرگونه شدن مرحله به مرحله این اثر دارد. «تورگای درگون» حتی نقاط اتصال پایه L مانند با ستون را جوری تراش داده که گویی ستون مورد اشاره از پایه خوابیده و افقی برخاسته است، با تأکید بر چنین شیوه ای در اجرا است که تمامی این اثر با وجود متعدد بودن قطعات آن، به صورت اثری یکپارچه و دگرگونی در آن همزمان با یکدیگر و به شکل به هم پیوسته دیده و احساس می شود.
سازنده این مجسمه سنگی به قدری هنرمندانه این اثر را به وجود آورده که احساس همزمانی در دگرگونی قطعات آن به گونه ای در چشم بیننده القاء می شود که گویی با برخاستن و بیرون آمدن ستون از دل پایه سنگی ، لرزش سهمگین زلزله مانندی در این اثر پدید آمده و لرزش های حاصله از آن سبب تَرَک برداشتن دیواره رویی ستون و فرو ریختن بخشهایی از آن و در پی آن پدیدار شدن فرم تازه ای شده است که مدت ها در دل این قطعه سنگ پنهان بوده و در این لحظه درصدد استحاله و پیدا شدن برآمده است و گویی این فرم تازه هوشمندانه می خواهد جز آنی باشد که پیش از این بود و به چشم می آمد.
در واقع این حجم سنگی با اندیشه و دستهای توانای «اومیت تورگای درگون» در پی ثبت لحظه وقوع یک استحاله به وجود آمده است، بی آنکه فرم تازه مستحیل شده کاملاً به بیننده اثر نشان داده شود.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • شهرهای ایران از چه زمانی زندگی شبانه را تجربه کرده‌اند؟ چه تفاوتی میان زندگی شبانه در تهران پیش و پس از انقلاب وجود دارد؟ آیا زندگی شبانه شهری در ادبیات ایران جایگاهی داشته است؟ نسبت…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه