نگاهی به آثار هشتمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه سازی تهران

شیب تند سقوط فرهنگ و تاریخ

باران رادمنش
«سقفی برای فرهنگ و تاریخ » عنوان اثری از « اسکار اگوییر کمانددور» هنرمند اسپانیایی است که در هشتمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران توسط وی ساخته شد.
شاید با مشاهده نام این اثر نخست به نظر برسد که قرار است با اثری روبرو شویم که قصد دارد مجسمه ای نمادین با مضمون محافظت از تاریخ و فرهنگ را به نمایش بگذارد و یا بهتر است بگوییم فرهنگ و تاریخ محافظت شده را. اما وقتی با خود اثر مواجه می شویم حجمی سنگی را با پایه نیمه هلالی ناپایدارش می بینیم که کمترین اشاره ای می تواند توازن آن را به هم بزند و باعث فرو غلتیدنش به سوی دیگر شود.
روی این پایه نیز سه سطح صاف و صیقلی و شیب دار با ارتفاع های متفاوت از یکدیگر تعبیه شده و به روی یکی از این دو سطح شیب دار و در راستای آن، چند فرم ساده شده به شکل خانه های شیروانی دار جای گرفته است به صورتی که گویی در امتداد آن شیب در حال لغزیدن و در شُرُف فرو غلتیدن از آن قرار گرفته اند. اما به روی دو سطح شیب دار کناری دیگر هیچ فرمی دیده نمی شود . خالی بودن روی این دو سطح این طور به ذهن بیننده می رساند که گویی روزگاری فرم هایی دیگر روی این دو شیب جای داشته اند که به خاطر ناپایداری پایه این حجم سنگی و شیب این سطوح پیشتر از این فرو غلتیده و از بین رفته اند.
با توجه به نام این اثر به نظر می رسد خانه های کوچک با شکل های مختلف، نمادی از پیشینه های فرهنگی و تاریخی اقوام و مردمان سرزمین های گوناگون باشند که بدون در نظر گرفتن هیچگونه تدبیری برای حفاظت و مانایی آنها ، بر اثر بی مبالاتی ها و سهل انگاری های جاری به تدریج از بین رفته و حتی از اذهان نیز زدوده شده اند. شیب های تند روی سطوح این اثر نشانه ای از همین بی مبالاتی ها و بی توجهی ها در حفظ و نگهداری تاریخ ها و فرهنگ ها دارد.
پایه ناپایدار این حجم نیز که با کمترین اشاره ای می تواند حرکتی گهواره ای را در همان جهت شیبی به وجود آورد که خانه ها – به نشانه نمادی از پیشینه های فرهنگی تاریخی برجای مانده - روی آن قرار دارند ، نشانگر وضعیت معیوب کنونی در حفظ میراث فرهنگی تاریخی است ، چرا که با کوچکترین تکان ، این حجم سنگی همسو با جهت شیبی خواهد شد که تاکنون نگهدارنده خانه های کوچک به نشانه فرهنگ ها و تاریخ ها بود و با تندتر شدن این شیب ، ته مانده فرهنگ و تاریخ برجای مانده نیز فرو خواهد ریخت.
در واقع این اثر حجمی نگاهی کنایه آمیز و انتقادی به وضعیت و شرایط حال حاضر دنیا دارد که سقفی ایمن و جایگاهی مطمئن برای حفظ و پاسداری رسوم ، سنت ها، تاریخ و فرهنگ اقوام و ملل در آن به صورت گسترده فراهم نشده است و نشانه های فرهنگی و تاریخی جوامع در سراشیبی سقوط و اضمحلال قرار گرفته اند.

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه