نگاهی به آثار هشتمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه سازی تهران

فراخوانی برای حفاظت از طبیعت

باران رادمنش
«پائولز جوانزمنس» هنرمندی از کشور لتونی است که با استفاده از سنگ گرانیت اثرحجمی خود را با عنوان «وحدت» در هشتمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران ساخته است.
در این اثر دو قطعه سنگ گرانیتی با بافت رنگی خاص این نوع سنگ و تقریباً به صورت دست نخورده و در حالت بکر اولیه دیده می شود که توسط نوار پهن سنگی از همان نوع و البته در حالی که روی آن کار شده و سطح رویی و اولیه آن برداشته شده ، دور تا دور این دو قطعه سنگ کنار یکدیگر را فرا گرفته است. این نوار پهن از همان نوع سنگ است اما چون سطح رویی آن برداشته شده با بافت متفاوت و صدمه خورده ای در این اثر ظاهر شده است.
با این توضیح ، دو برداشت متفاوت از این اثر حجمی می توان داشت. یکی از این برداشت ها با توجه به عنوان اثر که «وحدت» است شکل می گیرد و بر این اساس گویی این نوار سنگی پهن به دور دو قطعه سنگ کشیده شده تا مانند یک کمربند نقش حفاظتی و وحدت بخش را برای این دو قطعه سنگ داشته باشد.
با توجه به بکر و دست نخورده بودن دو قطعه سنگ میانی و با به یاد آوردن این که سنگ ها جزئی از طبیعت هستند، به نظر می رسد هنرمند با ساخت این اثر خواسته است پیام حفاظت از طبیعت را به مشاهده گران اثر هنری اش گوشزد کند و با ساخت این اثر حجمی – سنگی در واقع مجسمه ای نمادین را در جهت حفاظت از طبیعت ارائه کرده است.
«پائولز جوانزمنس» در ساختن این اثر هنری از سنگ گرانیت استفاده کرده است، سنگ گرانیت یکی از سخت ترین سنگ های موجود در طبیعت است و گفته می شود پس از آن سخت ترین فرآورده طبیعت ، الماس است. از این روی اگر گرانیت را سمبل سختی، مقاومت و دوام در طبیعت بدانیم ، این هنرمند در اثر خویش این سمبل را در میانه اثرش قرار داده و به دور آن نوار حفاظتی کشیده است تا احتمالاً به بیننده اثرش یادآور شود که به قدری طبیعت از بی توجهی ها و سهل انگاری های نوع بشر آسیب دیده که در حال حاضر فقط مقاوم ترین عناصر طبیعی توانسته اند برجای بمانند و دیگر وقت آن است که به خود آییم و کمر همت به حفاظت از بازمانده های طبیعی ببندیم.
اما از سویی دیگر برداشتی در همان جهت را نیز می توان ارائه داد. خالق این اثر قطعات سنگ میانی را بکر و دست نخورده باقی گذاشته است و از سنگ گرانیت که زیبایی منحصر به فردی از نظربافت و رنگ در میان سنگها دارند استفاده کرده است. او با به کار بردن نوار پهن دور این قطعات و در حالی که روی این نوار پهن را سائیده و برداشته است، در واقع با کار روی این نوار به آن خدشه و صدمه وارد کرده و با این آسیب رسانی جلوه زیبایی این سنگ نسبت به دو قطعه سنگ میانی فروکاسته شده است. شاید این هنرمند با به نمایش در آوردن هر دو نوع سنگ بکر و آسیب دیده در کنار یکدیگرسعی داشته است تا قضاوت درباره نتیجه دخالت انسان در طبیعت و یا حفاظت از آن را به عهده خود بیننده اثرش واگذارد.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • شهرهای ایران از چه زمانی زندگی شبانه را تجربه کرده‌اند؟ چه تفاوتی میان زندگی شبانه در تهران پیش و پس از انقلاب وجود دارد؟ آیا زندگی شبانه شهری در ادبیات ایران جایگاهی داشته است؟ نسبت…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه