شنبه, 25 شهریور 1391 10:30

سنگ ها آماده حضور هنرمندان

یکشنبه, 20 مرداد 1392 01:00

دوهفته نامه هنرهای تجسمی تندیس

صفحه8 از8

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • مترجم : علیرضا صدرمحمدی ناشر : انتشارات سیته تبلیغات محیطی در کشور ما دارای بیش از 100 سال سابقه است. تبلیغات بر روی دکه ها، سردر مغازه ها و بر روی تراموای اسبی ای که…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه