سه شنبه, 29 فروردين 1396 19:43

پراکندگی ایده در یک چیدمان تصادفی

دوشنبه, 24 تیر 1392 10:36

آب نماهای شهری

سه شنبه, 10 ارديبهشت 1392 13:31

فضای زندگی به رفتار ما شکل می دهد

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • نام کتاب:برگ­های پژوهش2 (اسناد و آراء نشست­های پژوهشی هنر-نگارخانه برگ1389 نویسنده:محمدحسن حامدی ناشر:نشر پیکره تهیه شده در: معاونت برنامه­ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش شمارگان: 1500 جلد قیمت:60.000 ریال…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه