سه شنبه, 29 فروردين 1396 19:43

پراکندگی ایده در یک چیدمان تصادفی

دوشنبه, 24 تیر 1392 10:36

آب نماهای شهری

سه شنبه, 10 ارديبهشت 1392 13:31

فضای زندگی به رفتار ما شکل می دهد

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • آقای محمدرضا بمانیان و خانم فریال احمدی این کتاب شامل 5 فصل اصلی (1- طراحی منظر، 2- اکولوژی منظر، 3- برنامه ریزی منظر، 4- مرمت منظر، 5- روش ها در طراحی منظر) می باشد که…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه