چهارشنبه, 09 مرداد 1398 12:29

هنر جایگاهش را در شهر یافته است

دوشنبه, 08 شهریور 1395 11:07

تصاویر زیبا روی سنگفرش خیابان

چهارشنبه, 21 بهمن 1394 13:26

ورکشاپ نقاشی "گذر حماسه" / 6

سه شنبه, 20 بهمن 1394 14:18

ورکشاپ نقاشی "گذر حماسه" / 5

سه شنبه, 20 بهمن 1394 14:17

ورکشاپ نقاشی "گذر حماسه" / 4

سه شنبه, 20 بهمن 1394 14:15

ورکشاپ نقاشی "گذر حماسه" / 3

سه شنبه, 20 بهمن 1394 14:12

ورکشاپ نقاشی "گذر حماسه" / 2

سه شنبه, 20 بهمن 1394 14:09

ورکشاپ نقاشی "گذر حماسه" / 1

چهارشنبه, 16 دی 1394 15:59

داوری فراخوان نقاشی دیواری

چهارشنبه, 18 تیر 1393 16:29

نقاشی های خیابانی

شنبه, 24 فروردين 1392 13:07

محیط انسان را می سازد / ق.شیوا

شنبه, 26 اسفند 1391 10:31

هدفم ایجاد آرامش بصری است

صفحه1 از2

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • نام کتاب: مجموعه تهران پژوهی 1 و 2 ناشر: دفتر پژوهش­های  فرهنگی تهیه شده در: معاونت برنامه­ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران - مدیریت مطالعات و آموزش - واحد آموزش شمارگان: از هر عنوان…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه