یادداشت و مقالات

چکیده کوین لینچ در کتاب سیمای شهر بر پنج عنصر راه، گره، محله، لبه و میدان تأکید دارد و معتقد است که سیمای هر شهر بر پایه این پنج عنصر بنا شده است. بدیهی است این گفته در خصوص تعریف فیزیکی شهر به درستی بیان…
چکیده مقاله حاضر تلاش دارد، با مروری کوتاه بر مفاهیمی چون هنر (به عنوان یکی از وسایل ارتباط میان انسا‌ن‌ها)‌، و چگونگی رابطه آن با جامعه، به بررسی هنر همگانی و تأثیرات آن در منظر شهری بپردازد و از این ره‌یافت، کارکردهای اجتماعی هنر را…
ورودی هر شهر به عنوان حد فاصل درون و بیرون مهم‌ترین عنصر القا کننده حس ورود به آن شهراست و با توجه به آنکه به عنوان اولین عنصر قابل رویت از کالبد هر شهر شناخته می‌شود تبیین کننده ویژگی‌های کالبدی و منظر شهر و حتی…
دخالت در بافت فرسوده شهرهای ایران امری ناگزیر به نظر می‌رسد، اما در خصوص کم و کیف این مداخله بحث‌های فراوانی وجود دارد. دامنه این مباحثات که عموما از جانب متخصصان رشته‌های مرتبط مطرح می‌گردند، از مطالعات اولیه امکان سنجی تا نقش عوامل اجرایی، فرآیند…
امروزه استفاده از دانش‌های مختلف زیستی و انسانی در روند مطالعه و بررسی منظر شهری، مورد توجه فراوان و روزافزون طراحان و برنامه‌ریزان منظر قرار گرفته است. در همین راستا، این مقاله به بیان چگونگی بهره‌گیری از رویکردهای اکولوژیکی به عنوان رویه‌ای نوین و کارآمد…
شهر بیرجند که به عنوان مرکز استان خراسان جنوبی شناخته می‌شود در دوره‌های مختلف تاریخی دارای تغییراتی در ساختار شهری و همچنین منظر شهر خود بوده است. این تغییرات در عصر حاضر به حدی زیاد بوده است که تصویر ذهنی ساکنین قدیمی شهر را دچار…
در این مقاله مجموعه ای از معیارهای زیبایی شناسی منظر، شیوه ای برای ارزیابی آنها و طرحی متکی بر آنها ارائه می شود. امروزه، جهت تضمین کیفیت طرح‌های شهری، تدوین راهنماهای فرایند طراحی متداول است. در راهنماها فهرستی از معیارهای زیبایی-شناسی مبتنی بر نظریات مختلف…
ادراک شهروندان از منظر شهری یک فرایند پویا است که شامل حرکت و صرف زمان می‌شود. فضاهای اصلی که در چنین ترکیب بی پایانی شرکت دارند و تناسباتی که شهر را فرم می‌دهند به طور هم زمان قابل دیده شدن نیستند و در یک توالی…
منظر طبیعی در یک شهر، شبکه‌ای است از عناصر طبیعی نظیر رودخانه، مسیرهای آب، پار‌ک‌های شهری، مناطق سبز حفاظت شده و. .. و عناصر ساخته دست بشری مانند کانال‌های آب، مسیرهای ریل‌های راه آهن و. .. که تاثیرات اکولوژیکی بسزایی در شهر ایفا می کنند.…
در مبانی طراحی شهری همواره به کودک به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار نگریسته می‌شود. این حقیقت آن جا نمود پیدا می‌کند که اصلی ترین مراکز در تقسیمات شهری عناوینی چون کودکستان، دبستان، پارک و خانه کودک را دارا می‌باشند. اما علی رغم این توجه،…
چکیده «منظر شهری» به عنوان سطح تماس «انسان» با «پدیده شهر» نقش قابل توجهی در فهم ناظر از شهر ایفا می کند. این نوشتار برپایه نگرشی پدیدار شناسانه شکل می گیرد و«منظر شهری» را پدیده‌ای دو بعدی می‌داند که ابعاد عینی و ذهنی فضا را…
از ابتدای مطرح شدن موضوع نوسازی و احیای بافت‌های تاریخی در شهر‌های ایران، همواره چالش بین حفظ هویت و ارزش‌های تاریخی این بافت‌ها از یک سو و نوسازی و ایجاد شرایط زندگی امروزین مانندتعریض معابر و افزایش تراکم ساختمانی مطرح بوده است. نگرش موزه ای…
چکیده در طراحی و فرآیند بهبود کیفیت محیط، ارتقا کیفیت بصری عرصه‌های عمومی شهر، بمنظور ارتقای کیفیت حضور مردم از جایگاه والایی برخوردار است، چراکه شکل و منظر شهرها درمعرض دید مستمر مردم قرار دارد و بیش از هر چیز دیگر از طریق دید بر…
چکیده یکی از مهم ترین رویکردهای طرح جامع جدید کلانشهر تهران، تبدیل شهرداری به یک نهاد اجتماعی است که بستر تحقق آن تعامل بیشتر بین شهروندان و شهرداری با محور قرار دادن محلات و فعال کردن نقش آنها در اداره شهر است. محله محوری و…
چکیده هدف از این تحقیق، مطالعه حصارهای موجود در سطح شهر تهران از دیدگاه شهروندان و معماران منظر می باشد تا بدین طریق بتوان با مقایسه اصول موجود و نظر شهروندان به طرح ایده‌آل در این زمینه دست یافت. در جهت رسیدن به مطلوب مورد…
صفحه8 از20

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه