بازدید دوره ای معاونت امورمناطق، از منطقه 15 انجام شد

بازدید دوره ای معاونت امورمناطق سازمان زیباسازی شهر تهر ان با حضور مهندس کاظمی، معاون هماهنگی امورمناطق سازمان، مهندس کریمی‌پور، معاون خدمات شهری منطقه 15، شیرزادی مدیر پهنه شرق امور مناطق، شجاعی رئیس زیباسازی منطقه 15، رمضانپور نماینده معاونت فنی، تقدیسی نماینده معاونت فرهنگی، مقیسه نماینده معاونت تبلیغات ، صالحی مسئول واحد پهنه شرق و خلیلی ناظر پهنه شرق انجام شد.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، در این بازدید مقرر شد نورپردازی پل‌های عابر پیاده قوسی در محور بزرگراه امام رضا(ع) با توجه به هماهنگیهای قبلی صورت گرفته، تا پایان سال جاری توسط معاونت فنی و طراحی شهری سازمان انجام شود.
از سوی دیگر با توجه به اتمام فاز اول پروژه ساماندهی جداره بزرگراه امام رضا(ع) ، منطقه باید برآورد ریالی فازهای بعدی را به سازمان اعلام نماید تا بررسیهای لازم توسط معاونت برنامه‌ریزی وتوسعه درمورد تخصیص اعتبار مورد نیاز در برنامه و بودجه سال آینده سازمان صورت گیرد.
علاوه براین منطقه موظف شد نسبت به جمع‌آوری بنرهای غیرمجاز اصناف حاشیه بزرگراه بسیج اقدام کرده و نتیجه را به سازمان گزارش کند.
باتوجه به فرسودگی و زنگ زدگی و همچنین تردد زیاد عابرین پل عابر پیاده مکانیزه واقع در بزرگراه بسیج ایستگاه بی آر تی 20 متری افسریه مقرر شد بررسی‌های لازم توسط معاونت هماهنگی امورمناطق سازمان برای ترمیم و بازسازی این پل انجام شود.
باتوجه به پیشنهاد منطقه درمورد آرام سازی و پیاده‌راه‌سازی خیابان 20 متری افسریه، مقرر شد بررسی‌های میدانی اولیه توسط منطقه (از جمله مسیرهای جایگزین تردد خودرو و پذیرش عمومی و صنفی طرح) انجام و نتیجه را برای انجام مطالعات تکمیلی و اجرایی به سازمان اعلام کند.
علاوه براین منطقه باید درخصوص جمع‌آوری تابلوهای غیرمجاز عمود برنما و اصلاح تابلو پزشکان خیابان 20 متری افسریه اقدام و گزارش مصور آن را به سازمان ارسال کند. در عین حال منطقه باید درخصوص حذف زوائد و آلودگی های بصری موجود درخیابان 15 متری اول افسریه اقدام و گزارش مصور آن را به سازمان ارسال نماید .
در کنار این اقدامات مقرر شد صورت وضعیت های آبنماهای احداث شده براساس (بند12تفاهم نامه) در بوستان های نیلوفر و ولیعصر توسط نمایندگان معاونت فنی و طراحی شهری و اداره بازرسی سازمان با همکاری رئیس زیباسازی منطقه مورد بررسی و ارزیابی مجدد قرار گیرد.
در پایان منطقه15 باید اخطار لازم درخصوص تعویض و یا بازسازی تابلو کانکس انتقال خون واقع در بزرگراه بسیج مقابل ایستگاه بی آر تی 20 متری افسریه را صادر و ابلاغ نماید .

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه