ششمین جلسه هم اندیشی روسای زیباسازی مناطق 22 گانه برگزار شد

ششمین جلسه هم اندیشی روسای زیباسازی مناطق 22گانه شهر تهران برگزار شد.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین المللی سازمان زیباسازی شهر تهران، این جلسه با حضور لاله کاظمی، معاون هماهنگی و امور مناطق سازمان زیباسازی، روسای ادارات زیباسازی مناطق 22 گانه و منوری مدیر اصناف سازمان زیباسازی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه مدیران زیباسازی مناطق 3 و 20، گزارشی از وضعیت منطقه، پروژه‌های شهری و ظرفیت‌ها و مشکلات منطقه ارائه کردند.
در ادامه این جلسه افراد حاضر به بحث و بررسی پیرامون مسائل و فعالیت‌های مشترک با سازمان زیباسازی و همچنین طرح مشکلات و چالش‌ها پرداختند.
در پایان جلسه منوری؛ مدیر اصناف سازمان نیز ضمن ارائه گزارشی از وضعیت تبلیغات و تابلوهای اصناف، دستورالعمل‌های مربوط به این موضوع را برای روسای زیباسازی مناطق توضیح داد.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • مولفان : سید رضا مرتضایی، مهدی اصل فلاح سال چاپ: ۱۳۹2 تدوین کتاب فوق، با هدف نگاهی طراحانه به عناصر سازنده سیما و منظر شهـری، صورت پذیرفتـه است و با توجـه به سرفصل های اصلـی…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه