اکران طرحهای فرهنگی به مناسبت 21 شهریورماه روز ملی سینما / 1