اکران تبلیغات فرهنگی به مناسبت نخستین سالگرد شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو