دیدار مدیرعامل سازمان زیبا سازی با شهردار منطقه 17