اکران طرح های فرهنگی در سطح شهر به مناسبت هفته وحدت