اکران تبلیغات فرهنگی به مناسبت سالگرد آیت الله هاشمی رفسنجانی