مراسم رونمایی از مجموعه کتاب‌های "دانشنامه نهضت هنرهای مردمی ایران"