بازدید شهردار تهران از بزرگترین عکس یادگاری رزمندگان اسلام در پلازای هفت تیر