روز بیست و یکم/نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران/بازدید شهردار محترم تهران