جلسه هم اندیشی و تعیین خط مشی پنجمین جشنواره ملی طراحی مبلمان شهری (دایره خلاق)