بازدید مدیرعامل و معاونین سازمان زیباسازی از رصدخانه برج میلاد/1