بازدید دکتر علیزاده از سومین سمپوزیوم مجسمه سازی دفاع مقدس