روند انتخاب برترین آثار سومین سمپوزیوم مجسمه سازی دفاع مقدس / 1