مراسم افتتاحیه دومین جشنواره مبلمان شهری "دایره خلاق" / 2