افتتاحیه نمایشگاه پنجمین دوسالانه مجسمه های شهری / 2