جلسه هماهنگی هشتمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران