آماده سازی و تجهیز کارگاه هشتمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران(برج میلاد)