هشتمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران / روز دهم