سه شنبه, 04 خرداد 1395 17:04

جلسه نورپردازی بزرگراه صدر / 2

چهارشنبه, 15 آبان 1392 14:54

دومین جلسه "پیرایش نماهای شهری"

پنج شنبه, 30 آذر 1391 23:07

یازدهمین جلسه ایده پردازی

چهارشنبه, 04 مرداد 1391 14:41

جلسه ساماندهی تابلوی پزشکان

چهارشنبه, 04 مرداد 1391 13:05

جلسه ساماندهی میدان ولیعصر (عج)