رضا بافتی، روانشناس عنوان کرد:

باید چرخ مردم را برای مشارکت در امور شهر به حرکت درآورد

رضا بافتنی، روانشناس با اشاره به راهکارهای جلب مشارکت مردم برای کمک به زیباسازی شهر، گفت: برای این کار باید چرخ مردم را به حرکت درآورد، یعنی آنها را به صورت مستقیم در انجام امور شهری مشارکت داد.
 

رضا بافتنی، روانشناس با اشاره به راهکارهای جلب مشارکت مردم برای کمک به زیباسازی شهر، گفت: برای این کار باید چرخ مردم را به حرکت درآورد، یعنی آنها را به صورت مستقیم در انجام امور شهری مشارکت داد.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، او با اشاره به نقش مردم در زیباتر کردن منظر عمومی شهر، گفت: ما باید زیباسازی شهر را از یک جایی آغاز کنیم. اولین گام برای این کار نیز نریختن زباله در خیابان است که باعث زشت و نامناسب شدن منظر عمومی شهر می شود. در واقع می توان گفت در وهله اول کثیف نکردن شهر بزرگترین اقدام در این باره است.
بافتنی با اشاره به موانع پیش روی مردم برای عمل کردن به نقش خود در زیباتر کردن منظر عمومی شهر، اظهار کرد: اولین مانعی که در این زمینه وجود دارد، عدم آموزش درست به شهروندان است. ابزارهایی مانند رسانه‌ها باید از طریق ساختن برنامه‌های درست و تاثیر گذار، مردم را تشویق کنند تا به زیباسازی منظر شهرشان کمک کنند.
این روانشناس با اشاره به نقش سازمان زیباسازی برای جلب مشارکت بیشتر مردم در زیباتر کردن پایدار منظر عمومی شهر، عنوان کرد: سازمان زیباسازی می‌تواند با نوشتن جملات کوتاه اما ترغیب کننده و تاثیرگذار بر روی سطوح تبلیغاتی شهر مانند بیلبوردها، مردم را تشویق کند تا در امر مشارکت عمومی سهیم شوند. به عنوان مثال می توان از جملات تاثیر گذار مانند آیات قرآن استفاده کرد که به امر نظافت اشاره دارد.
او ادامه داد: گاهی برخی تبلیغات را در سطح شهر مشاهده می‌کنیم که در واقع هیچ ربطی به یکدیگر ندارند و کمکی به زیبایی شهر نمی کنند، مانند مشاهده برخی تبلیغات با تصاویر افراد مشهور که کاملا بی ربط به نظر می رسند.
بافتی در ادامه اذعان کرد: من اگر شهردار یا مسئول زیباسازی شهر بودم، کاری می کردم که تک تک مردم در سال حداقل 10 درخت بکارند و مقابل هر خانه باغچه ای باشد که به دست مردم ساخته شده است.
او افزود: شهرداری می تواند به عنوان یکی از متولیان در امر زیباسازی شهر، درختچه یا تخم گیاهان را به شهروندان تحویل دهد و آنها را موظف کند به اینکه در کوچه و مقابل خانه هایشان باغچه های کوچکی بوجود آورند که به زیبایی و پاکیزگی شهر کمک شایانی می کند.
این روانشناس با بیان اینکه نمی‌توان مردم را از دولت و شهرداری جدا کرد، گفت: تا زمانی که دولت و مردم از یکدیگر جدا باشند، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. باید میان این سه یک سهم مشترک تعریف کرد. زیرا در بحث زیباسازی، دولت و مردم به یکدیگر مرتبط هستند.
او با بیان اینکه اگر دولت و شهرداری می‌خواهند مردم در امور شهر مشارکت داشته باشند، باید چرخ آنها را به حرکت درآورند، تصریح کرد: به حرکت درآوردن چرخ مردم یعنی آنها را به صورت مستقیم در انجام امور شهری مشارکت داد. به عنوان مثال شهرداری می تواند یک روز در سال را مشخص کند برای اینکه مردم و هنرمندان ایده های جالب و جذاب خود را برای زیباتر کردن شهر ارائه دهند و به این طریق مشارکت آنها در زیباتر کردن شهر جلب کنند.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • زیباسازی و منظر شهری (مقالات و آرای نشست های تخصصی 1390) به کوشش: معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران سال چاپ: 1391   در عصر حاضر پیشرفت های فناوری، نقش غیرقابل انکاری…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه