اختتامیه دهمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوراوری برگزار شد؛

سازمان زیباسازی رتبه برتر رویداد جایزه جهانی تهران را کسب کرد

سازمان زیباسازی شهر تهران از سوی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران رتبه برتر حوزه پژوهش را کسب کرد.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، رتبه برتر در سه حوزه مختلف به تلاش های فرهنگی این سازمان در تبدیل پایتخت ایران اسلامی به شهری انسان محور، شاداب و شکوفا اهدا شد.
گفتنی است سازمان زیباسازی شهر تهران برای سه طرح سازمان با عناوین " تعیین معیارهای موثر در سرزندگی شبانه" " مناظر درمانی" و "شهر و مصرف فرهنگی" در دهمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوراوری در مدیریت شهری حایزه رتبه برتر شناخته شد.
محمدرضا جوادی یگانه، رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با اهدا لوح و تندیس از سازمان زیباسازی تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران در این مراسم محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران،پیروز حناچی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، امینی و صدر اعظم نوری از اعضای شورای اسلامی شهرتهران، حجت میرزایی معاون برنامه ریزی شهرداری تهران و جمعی از مدیران شهری حضور داشتند .
محسن هاشمی رفسنجانی در دهمین جشنواره بین‌المللی برترین‌های پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری و چهارمین کنفرانس مدیریت شهری اقتصاد نوین شهری و درآمدهای پایدار، با اشاره به رخدادهای جهانی اظهار کرد: خروج ترامپ از برجام دستاورد دولت تدبیر و امید است. این اتفاق در واقع به ما ثابت کرد، ترامپ به دنبال یک توافق برد- برد نیست. لازم است هم اکنون با خویشتن داری و مذاکره با قدرت های باقی مانده، بتوانیم از برجام به خوبی استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه موضوع این جشنواره اقتصاد نوین شهری و درآمدهای پایدار است، افزود: در بودجه‌های دولتی 3 درصد از منابع باید به پژوهش اختصاص یابد. در شهرداری نیز یک درصد از کل بودجه و با احتساب کاهش حقوق و دستمزد 2 درصد از کل بودجه به پژوهش اختصاص می‌یابد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با توضیح اینکه این رقم بیش از 160 تا 200 میلیاردتومان است، عنوان کرد: 20 میلیاردتومان از این رقم در اختیار مرکز مطالعات شهرداری تهران و باقی مانده در اختیار نهادهای دیگر شهرداری تهران قرار می گیرد، به طوری که به هر نهاد چیزی حدود 4 میلیاردتومان بابت پژوهش اختصاص خواهد یافت.

در ادامه این مراسم رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران از ارایه بیش از 3 هزار اثر به جشنواره بین‌المللی برترین‌های پژوهش و نوآوری خبر داد.
محمدرضا جوادی یگانه در دهمین جشنواره بین‌المللی برترین‌های پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری، اظهار کرد: این جشنواره پیشینه 10 ساله دارد که در کنار آن کنفرانس اقتصاد پایدار شهری نیز برگزار می شود.
وی با بیان اینکه امسال سه هزار و 570 اثر در 15 محور گوناگون ارایه شده است، گفت: این آثار شامل توسعه اجتماعی -فرهنگی ادارات شهری، هوشمندسازی حمل و نقل پایدار، ارتقای محیط زیست و ... است که در محورهایی در قالب کتاب، پایان نامه، طرح پژوهشی، مقاله و کاربست پروژه در اختیار مدیران شهری و پژوهشگران قرار می‌گیرد.
رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، رویکرد جدید شهرداری تهران را به سمت مسئله محوری و کاربست محوری عنوان کرد و افزود: تمرکز خود را بر حل مسائل شهرتهران گذاشته‌ایم. همه برگزیدگان این جشنواره امسال، ایرانی هستند و از شهرهای مختلف انتخاب شده اند؛ هرچند که فراخوان آن بین‌المللی بوده است.
وی با بیان اینکه امسال به سمت پژوهش های داخل کشور حرکت کرده‌ایم، تصریح کرد: هدف از برگزاری این همایش به خدمت گرفتن پژوهش در مسائل شهری است.
گفتنی است در متن الواح تقدیر سازمان زیباسازی شهر تهران آمده است؛
" تبدیل پایتخت ایران اسلامی به شهری انسان محور، شاداب و شکوفا، مستلزم ایجاد بستر تبادل اندیشه ها، اشتراک دانش نخبگان و انجام پژوهش های مسئله محور در رویارویی با چالش ها و بایسته های زندگی و مدیریت شهری است .
در مسیرتحقق این هدف ، برگزاری رویداد جایزه چهانی تهران ، فرصتی است تا در ضمن بهره گیری از دانش و تجارب ارزشمند موجود در حوزه مسائل شهری، از ترویج گفتمان علمب تولید دانش مرتبط نیز تقدیر بعمل آید .
با افتخار آثار ارزشمند آن سازمان با عناوین - تعیین معیارهای موثر در سرزندکی شبانه – مناظر درمانی – شهر و مصرف فرهنگی – در دهمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری، حائز رتبه برتر اعلام می گردد "

معرفی کتاب

  • تلفیق هنر با معماری به عنوان دستاوردی بشری در طول تاریخ بزرگترین شاهکارهای ماندگار را برای انسان امروزی به یادگار گذاشته‌است. به عقیده بسیاری همین تلفیق است که معنایی خاص به زندگی و آثار برجا…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه